Güclü iqtisadiyyatdan güclü dövlətə doğru
Det.Al Holdinq Azərbaycan Respublikasında əlvan metallurgiya sənayesinin aparıcı sahəsi olan boksit və alunit filizindən alüminium-oksid (gil-torpaq), ilkin alüminium və yarımfabrikat ( alüminium vərəq - rulon və lövhə şəklində, hər iki üzü boyanmış vərəq və lövhə) məhsulların istehsalı sahəsi üzrə aparıcı şirkətlər qrupudur.

MƏHSULLAR VƏ AVADANLIQLAR

        MƏHSULLAR VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

        DET.AL ALÜMİNİUM KOMPLEKSİNDƏ QURAŞDIRILAN AVADANLIQLAR
VƏ ONLARIN TƏTBİQİ

DET.AL Holding Şirkətinin ofisləri ilə tanış ola bilərsiniz

ətraflı »