Güclü iqtisadiyyatdan güclü dövlətə doğru
Det.Al Holdinq Azərbaycan Respublikasında əlvan metallurgiya sənayesinin aparıcı sahəsi olan boksit və alunit filizindən alüminium-oksid (gil-torpaq), ilkin alüminium və yarımfabrikat ( alüminium vərəq - rulon və lövhə şəklində, hər iki üzü boyanmış vərəq və lövhə) məhsulların istehsalı sahəsi üzrə aparıcı şirkətlər qrupudur.

STRUKTUR

        TƏSİSÇİ VƏ SƏHMDARLAR

        RƏHBƏRLİK VƏ KOMANDA

DET.AL Holding Şirkətinin ofisləri ilə tanış ola bilərsiniz

ətraflı »