Güclü iqtisadiyyatdan güclü dövlətə doğru
Det.Al Holdinq Azərbaycan Respublikasında əlvan metallurgiya sənayesinin aparıcı sahəsi olan boksit və alunit filizindən alüminium-oksid (gil-torpaq), ilkin alüminium və yarımfabrikat ( alüminium vərəq - rulon və lövhə şəklində, hər iki üzü boyanmış vərəq və lövhə) məhsulların istehsalı sahəsi üzrə aparıcı şirkətlər qrupudur.

MƏHSULLAR VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

Det.Al Alüminium Kompleksində istehsal olunan alüminium külçələri və yarımfabrikat məhsulları Inşaat Sektoru, Elektrik və Elektronika Sektoru, Energetika Sektoru, Avtomobil sektoru, Dayanıqlı İstehlak Malları Sektoru, Qablaşdırma Sektorunda tətbiq olunaraq son məhsula çevrilirlər.

 

     1. İnşaat sektorunda:

     implement 3.1implement 3.1implement 3.1

 

      2. Elektrik və Elektronika sektorunda:

     implementimplementimplement

 

      3.Energetika sektorunda:

     implementimplement

 

      4.Dayanıqlı istehlak malları sektorunda:

     implementimplementimplement

 

      5.Avtomobil sektorunda:

     implementimplement

 

      6. Qablaşdırma sektorunda:

     implementimplementimplement

DET.AL Holding Şirkətinin ofisləri ilə tanış ola bilərsiniz

ətraflı »